Förtroendevalda


Klicka på namnet (på de som har ett streck under sig) för att skicka mail till personen i fråga
Du som står här på listan men inte vill skylta med dina kontaktuppgifter ombeds ta kontakt
med ansvarig för hemsidan, så blir dina uppgifter strukna. Skriv till info@farhultsbadensvagforening.se

Roll
Namn
Farhultsadress
Telefon
Mobil
Annan adress
Ordförande
Lars-Göran Karlsson
Gökvägen 2,
042 68 354
073 368 35 44

Kassör
Bengt Nilsson
Vattenvägen 7

076 773 54 12

Sekreterare
Staffan Paulsson
Sjöhagav 35
042 14 71 17
070 466 59 46
Himmelriksgränd 6A 252 23 Helsingborg
Ledamot
Lars Jönsson
Sjöhagav 50

070 626 76 22

Ledamot
Daniel Lilja
Ö Skiftesv 11
042 28 48 46
070 635 03 97

Suppleant
Thom Lindén
Tätörtsvägen 12

070 253 28 15

Suppleant
Gerth Göransson
Sjöhagav 17 B

073 359 91 63

Suppleant
Johan Hyltner
Stenvallav 20

070 531 10 20
Blockv 12 A 192 51 Sollentuna
Revisor
Sol-Britt Axelsson
Lyckev 4
042 682 39


Revisor
Kjell Hansson
Ö Skiftesv 1
042 683 35


Revisorssuppl
Anders Melander
Räkv 4

070 951 39 99
Gasverksg 21, 262 34 Ängelholm
Revisorssuppl
Lars-Göran Olsson
Sjöhagav 34
042 682 72


Valberedning
Håkan Rahm
Tobisv 5A

076 806 85 67

Valberedning
Anders Svensson
Sjöhagav 64

070 579 01 53