Förtroendevalda


Klicka på namnet (på de som har ett streck under sig) för att skicka mail till personen i fråga
Du som står här på listan men inte vill skylta med dina kontaktuppgifter ombeds ta kontakt
med ansvarig för hemsidan, så blir dina uppgifter strukna. Skriv till info@farhultsbadensvagforening.se

Roll
Namn
Farhultsadress
Mobil
Ordförande
Lars-Göran Karlsson
Gökvägen 2
0733 68 35 44
Kassör
Bengt Nilsson
Vattenvägen 7
0767 73 54 12
Sekreterare
Staffan Paulsson
Sjöhagav 35
0704 46 59 46
Ledamot
Lars Jönsson
Sjöhagav 50
0706 26 76 22
Ledamot
Thom Lindén
Tätörtsvägen 12
0702 53 28 15
Suppleant
Gerth Göransson
Sjöhagav 17 B
0733 59 91 63
Suppleant
Johan Hyltner
Stenvallav 20
0705 31 10 20
Suppleant
Mats Johansson
Sjöhagavägen 38
0705 86 79 92
Revisor
Kjell Hansson
Ö Skiftesv 1
042 683 35
Revisor
Lars-Göran Olsson
Sjöhagav 34
042 682 72
Revisorssuppl
Anders Melander
Räkv 4
0709 51 39 99
Revisorssuppl
Leif Fredlund
Räkvägen 8
0732 31 32 97
Valberedning
Håkan Rahm
Tobisv 5A
0768 06 85 67
Valberedning
Anders Svensson
Sjöhagav 64
0705 79 01 53