Aktuellt

Gatubelysning Höganäs kommun meddelar att det kommer att ske en utökning av gatubelysningen i Farhultsbaden under 2019.

Årsmöte 2019 Farhultsbadens vägförening håller sitt årsmöte torsdagen den 25 juli klockan 19 i församlingshemmet.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara styrelsen till handa senast fredagen den 31 maj.

Kontaktuppgifter till vägföreningen finner du här.

Protokollet från senaste styrelsemötet, 2019-04-07, hittar du till vänster underrubriken "Styrelseprotokoll".

Årsmötesprotokollet från senaste årsmötet hittar du under rubriken Årsmötesprotokoll.

Konstituerande styrelsemötets protokoll hittar du under rubriken Styrelseprotokoll.

Handlingar från det gångna årsmötet hittar du under "Handlingar till årsmöte 2018" här till vänster.