"Det är klokare att gå sin egen väg än att gå vilse i andras fotspår." Okänd