"Den som väljer sin egen väg behöver ingen karta." Drottning Kristina